“Cờ vua giúp con điềm tĩnh, bản lĩnh, kiên trì hơn” - Học cờ vua I Dạy trẻ học cờ vuaHọc cờ vua I Dạy trẻ học cờ vua

Học cờ vua là học cách làm người và làm chủ cuộc đời của mình

 
Hỗ trợ trực tuyến